Skrócone zasady gry w Eurotip.pl


Poniżej przedstawiamy skróconą wersję  regulaminu. Dla lepszej orientacji zalecamy zapoznanie się także z kompletną wersją regulaminu.

 1. Celem gry jest uzyskanie większej ilości punktów niż inni gracze w danej rundzie (miesiącu). Każdy nowo-zarejestrowany gracz otrzyma 50.000 kredytów (punktów). Identyczną liczbe punktów otrzymają wszyscy aktywni użytkownicy na początku nowego miesiąca po skasowaniu listy kolejności za poprzedni miesiąc.
 2. Zakłady są zawierane za pomocą typów na wyniki rozgrywek sportowych. Każdy mecz ma dane prawdopodobieństwo zwycięstwa (tzw. kurs). Kurs jest liczbą, która w przypadku wygranej pomnoży stawkę użytkownika – jeżeli np. postawi 1.000 punktów na kurs 1.8, zyska razem 1.800 punktów, po odliczeniu wkładu ma czysty zysk 800 punktów. Żeby zabronić uzyskania zbyt dużej przewagi przez wiodących graczy, są ustawione limity wkładowe – minimalną stawką jest 100 punktów, maxymalnie można włożyć 10.000 punktów. Konkretny typ można obstawić tylko raz.
 3. Żeby mogli grać gracze, którym się w grze zbyt dobrze nie wiodło, Eurotip.pl przyznaje codziennie każdemu aktywnemu graczowi kredyt w wysokości 5.000 punktów. Zatem nawet po serii nieudanych typów nie trzeba kończyć gry!
 4. Trzej pierwsi gracze na liście zyskują wartościowe nagrody od sponsora gry. Wziąć udział w grze może tylko osoba pełnoletnia - od 18 roku życia. Wartość nagród oraz specyfikacja warunków ich uzyskania jest podana w sekcji Nagrody. Żeby otrzymać nagrodę trzeba posiadać własne zarejestrowane konto u sponsora gry, firmy Fortuna, o czym informujemy w specjalnym okienku pokazywanym podczas rejestracji w Eurotip.pl. Prawo na nagrody przysługuje tylko osobom pełnoletnim od 18 lat!
 5. Niedokończone rozgrywki, anulowane mecze, są rozliczone kursem 1.0 a wkłady oddawane graczom. Prawo do dodania punktów są przysługuje Właścicielowi serwisu, w przypadku błędnego wpisania meczu albo kursu właściciel ma prawo usunać mecz czy jego kurs według własnego zdania.
 6. Właściciel serwisu Eurotip.pl ma prawo na podstawie własnej decyzji wypisywać ofertę kursową, wysokość poszczególnych kursów oraz inne fakty/informacje. Użytkownik nie ma prawa do odszkodowania z powodu błędnego ocenienia wyników czy innego błędu ze strony Właściciela. Właściciel nie ręczy w jakikolwiek sposób za jakiekolwiek straty użytkowników sserwisu Eurotip.pl.


Kompletny regulamin gry w serwisie Eurotip.pl znajduje się poniżej.

Zasady gry na stronach www.eurotip.pl

Regulamin gry:
 1. Obstawiaj zakłady na www.eurotip.pl. Żeby zwyciężyć w głównej kategorii, uzyskaj jak najwięcej punktów w Saldzie albo bądź przynajmniej drugi lub trzeci w kolejności.
 2. Gra jest prowadzona w Republice Czeskiej. Jest rozdzielona na rundy miesięczne, każde runda trwa jeden miesiąc, zaczyna się na początku miesiąca a kończy na końcu.
 3. Nagrody dla każdej rundy są przedstawione na www.eurotip.pl w sekcji Nagrody.

Warunki gry:
 1. Warunki gry wymienione powyżej są częścią regulaminu gry.
 2. Każdy, kto się zarejestruje się na stronach www.eurotip.pl pod swoim osobistym, niepowtarzalnym loginem (ksywką), staje się graczem (użytkownikiem gry).
 3. Nagrody za zwycięstwo w którejkolwiek z kategorii nie będą przekazane Graczowi, który podał nieprawdziwe dane w swoim profilu. Do rozliczenia każdej miesięcznej rundy będą zaliczeni tylko gracze, którzy poprawnie i zgodnie z prawdą wypełnią swój Profil na stronach www.eurotip.pl.
 4. Gracz może zmienić swoje ustawienia zawsze pierwszego dnia nowej miesięcznej rundy.
 5. Podczas rejestracji i na początku każdej rundy gry każdy Gracz otrzyma 50.000 punktów dodanych do jego salda.
 6. Gracz może za pomocą Kuponów obstawiać kursy wypisane przez Eurotip.pl, przy czym na każdy Kupon może być dodany jeden lub więcej zakładów; kursy poszczególnych rozgrywek mogą być zmieniane w czasie ich trwania.
 7. Oprócz wyjątkowych sytuacji, uzależnionych od właściciela serwisu, sportowe rozgrywki, na które są wypisane kursy i zawierane zakłady, będą rozliczane po normalnym czasie gry, nie uwzględniając przedłużeń.
 8. Lista kolejności głównej kategorii jest tworzona według końcowego salda kont poszczególnych graczy po rozliczeniu wszystkich kuponów zawartych podczas gry, liczonych od najwyższego do najniższego. W przypadku, gdy dwóch lub więcej graczy będzie miało tyle samo punktów, wygrywa ten gracz, który typował więcej razy.
 9. Domaganie się udziału w grze lub nagród poprzez drogę sądową jest niemożliwe. W przypadku, gdy nie będzie możliwe skontaktowanie się ze zwycięzcą do 1 tygodnia od końca rundy, nagrody przepadają i mogą być wykorzystane w którejś z następnych rund gry.
 10. Każdy może otrzymać tylko 1 nagrodę w jednej rundzie. Wziąć udział w grze może tylko osoba pełnoletnia - od 18 roku życia.
 11. Rozpoczęciem udziału w grze i wysłaniem odpowiedzi użytkownik aprobuje Warunki i regulamin gry. Wyraża również zgodę (według ustawy nr. 101/2000 Sb. O ochronie danych osobistych) na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych w jego profilu, w celu przekazania nagrody lub wysyłania ofert oraz wyraża zgodę na publikację swoich danych na stronie internetowej www.eurotip.pl w ramach ogłoszenia wyników gry. Administratorem w sensie prawnym - o ochronie danych osobowych jest firma LiveSport s.r.o., ulica Bucharova 1314/8, 158 00 Praha 5, Czeska Republika.
 12. Użytkownik gry ma prawo pisemnie żądać podania informacji o swoich danych osobowych, bezpłatnie raz w roku, w innym przypadku za niewielką opłatą. W przypadku przekroczenia prawa przez administratora użytkownik gry może żądać, żeby administrator zaprzestał takiego zachowania, opublikował na swój koszt przeprosiny lub innej formy zadośćuczynienia, aby poprawił czy uzupełnił dane osobowe tak, żeby były prawdziwe. W takim przypadku użytkownik gry może również żądać zablokowania albo wymazania swoich danych osobowych, zapłaty pieniężnej jeżeli były naruszone jego uczucia, honor, dobra reputacja czy prawo do dobrego imienia, ma także prawo zwrócić się do Urzędu ochrony danych osobowych o uczynienie odpowiednich kroków.
 13. Właścicielem i administratorem gry jest LiveSport, s.r.o., ulica Bucharova 1314/8, 158 00 Praha 5, Czeska Republika. Kontakt znajduje się na stronach Eurotip.pl.
 14. Właściciel sobie rezerwuje prawo do anulowania gry, poprawiania czy zmieniania jej regulaminu oraz warunki użytkowania w całym czasie jej trwania. W sytuacjach,  o których mowa powyżej, których gracz nie respektował ze swojej winy, gracz respektować decyzje Właściciela.

Uwaga: Powyższe warunki i regulamin zostały stworzone tak, żeby korespondowały z przepisami o prowadzeniu gier i konkursów według ustawy 202/1990 Sb. o loteriach i innych podobnych grach. Aczkolwiek do prowadzenia tego typu gry ustawa 202/1990 Sb. Nie jest zobowiązująca, próbujemy jednak zachować maksymalną przejrzystość oraz czystość prawną.

Warunki Użycia Oraz Limitacje Prawne

reklama
Logowanie
Rejestracja
Typuj i wygraj
intreresujące
nagrody!
Rejestracja